Udviklings- og samarbejdskoncept

Learning Museum er en model og et koncept for lærende partnerskaber mellem museer, læreruddannelser og praktikskoler. Alle institutioner kan være med til at udvikle og styrke konceptet.

Læs mere

Praksisforløb

Hvordan involveres lærerstuderende i udviklingen af museernes undervisningspraksis? Bliv inspireret af en række undervisnings- og workshopsforløb hvor studerende har udviklet læremidler til museerne.

Læs mere

Forskning i praksis

BOG Learning Museum. Praksismanual, artikler og inspirationsmaterialer der deler ud af erfaringer om undervisning, praksistilknytning, evaluering og samarbejdsformer på en praksisnær facon.

Læs mere

Bachelor

Læs og hør videointerviews om hvordan Diana, Mille og David har brugt museer i deres bachelorprojekt. De har indsamlet empiri og fordybet sig i deres fag i forbindelse med en aktuel problemstilling på museet.

Læs mere

Praktik

Hvilke kompetancer får lærestuderende i et pratikforløb? Hør hvad Eva, Kristian og Claus fik ud af det. Hvad får museerne ud af det? Praktikken skaber relationer mellem museer og lokale praktikskoler.

Læs mere

Artikler

Aktuelle artikler og tekster om museums- og fagdidaktik skrevet af forskere, undervisere og lærerstuderende. Her sættes der fokus på tværfaglige forløb, innovation, medborgerskab, læremidler og målgrupper.

Læs mere