-->

Mere museum på skemaet! Inspirationsmateriale til museumsundervisere, læreruddannere og lærerstuderende, 2012

Inspirationsmaterialet præsenterer en række konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med museumsundervisning i linjefag og de pædagogiske fag, i praktikken og i forbindelse med bachelorprojektet på læreruddannelsen. Man kan læse, hvordan samarbejder etableres og realiseres. En række cases præsentere  afprøvede undervisnings-, praktik og bachelorforløb.

Læs og download hele materialet her

Undervisningsforløbene, praktik- og bachelorforløb kan du læse og høre om i artikler, opgaver og små videoklip fortalt af studerende og undervisere på www.learningmuseum.dk  

Learning Museum: Mere museum på skemaet! 2012, 16 s, ill. I samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland, Seligmann, Tine & projektdeltagere Learning Museum (tekst/red.). Materialet er oversat til engelsk og kan findes på link English

-->