-->

Hvorfor har I lærestuderende i praktik?

Vi har interviewet Pernille Haugaard Jensen der er udviklings- og undervisningsansvarlig i Zoo- skoletjeneste, hvorfor de har lærestuderende i Praktik i andre skoleformer? Hvad får de studerende ud af det og hvad får Skoletjenesten ud af det?

Hvorfor har I lærerstuderende i praktik i Zoo-Skoletjeneste?

Pernille arbejder i samarbejde med de lærestuderende at lave en Værktøjskasse for praktikanter og museer. Hvad fungere og hvad kan gøres bedre? Med udgangpunkt i en række spørgsmål spørger hun ind til,  hvad de fra Skoletjenesten side kan gøre bedre og hvad der er vigtig for de studerende bliver opfyldt. Naturligvis også hvilke krav der stilles fra formidlingsinstitutiones side til de studerende.

Vi spurgte også Pernille, hvad hun synes er Skoletjenesten vigtigste rolle når der kommer elever og lærer og besøger Zoo.

Hvad er Skoletjenesten vigtiste rolle i forhold til elever og lærer?

-->