-->

”Kan” kursus i museumsformidling – Frivilligkurser og toning af læreprofil

Aarhus læreruddannelse udbød kurset ”Kan” kursus i museumsformidling. Bliv en god formidler i skolen og på museet” i foråret 2012. I samarbejde med Museum Østjylland, Kvindemuseet, Den Gamle By og Naturhistorisk Museum i Aarhus udviklede de et kursus med udgangspunkt i fagene materiel design og historie. Kurset henvendte sig mod studerende som ønskede at arbejde som museumsressoucepersoner i skolen.

Undervisningen var bygget op som en vekselvirkning mellem faglige oplæg og gruppearbejde/individuelt arbejde, samt undervisningsbesøg på museerne med eksempler og aktive problemstillinger inden for kursets

3 hovedoverskrifter:

  • Museet som institution
  • Didaktiske og dannelsesmæssige problemstillinger
  • Praksissamarbejdet og ressourcepersonen

 

De studerende fik således både praktisk og teoretisk indføring i museet som institution og formidling af fagligt og videnskabeligt stof m.v. Og ikke mindst blev de studerende bevidste om, hvordan man kan agere som underviser, entreprenør og samarbejdspartner til museet.

Forløbet mundede ud i en række meget spændende og entreprenante tværfaglige opgaver med særligt fokus på museerne som det uformelle læringsrum i samspil med folkeskolen.

Her kan du se hele Kursusbeskrivelsen

Her kan du se den  opgave i museumsdidaktik de studerende fik i forbindelse med museumsbesøgene.

Her kan du se det Museum kursusbevis de studernede fik efter kurset

 

Evaluering af pilotprojektet: Kursus i museumsdidaktik, Aarhus læreruddannelse forår 2012

Kurset er blevet evalueret af både studerende, museumsunderviserne og kursets tilrettelæggere, de to lektorer, henholdsvis i historie og materiel design fra Aarhus læreruddannelse.

Overordnet set er der positive tilbagemeldinger fra alle parter og et ønske om en fortsættelse af kurset ud fra de nuværende erfaringer. Kurset var et pilotprojekt og har haft sine naturlige begyndervanskeligheder. Forventninger der måske ikke alle er blevet indfriet og ikke helt klare definerede roller i forhold til samarbejdet om kurset, også i forhold til det fremtidige mål med ”museumsressourcepersonen”.

Men samtidig har kurset taget det første spadestik i forhold til et øget fremtidigt samarbejde mellem institutionerne, idet det har medført en gensidig faglig udveksling, spændende diskussioner og nye indspark som alle parter har været glade for. Der er dermed åbnet op for et større udsyn for de involverede og samtidig har det gjort dem mere opmærksomme på deres egen rolle.

Disse erfaringer skal sammenskrives og medtænkes i tilrettelæggelsen af det næste kursus forår 2013 Læs mere her

-->