-->

På tværs, sanselige afprøvninger

To billedkunsthold fra Odense og Jelling læreruddannelse, UCL gav hinanden sparring i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningsforløb på to kunstmuseer. På Vejle Kunstmuseum galt det udstillingen Asbjørn Skous Impossible Society og På Fyns kunstmuseum var det en aktuel udstilling med temaet menneske og natur, samt museet faste samlinger.

Holdene besøgte først individuelt museerne. Holdet fra Jelling tog udgangspunkt i Vejle Kunstmuseum og holdet fra Odense Fyns Kunstmuseum. Her blev de introduceret til museet og udstillingerne, hvorefter de i grupper påbegyndte planlægningen af en formidlingsopgave til et bestemt værk og målgruppe.

De arbejdede videre på opgaven hjemme og næste session på museet var, at det andet billedkunsthold skulle være ”prøveklude/elever” for deres formidlingsopgave. De studerende fra det besøgende billedkunsthold roterede rundt til forskellige ”poster” der blev afsluttet med evaluering og diskussion. Denne udveksling af erfaringer – med øjne udefra af fagfæller – gav en god dynamik og realitet i opgaveforslagene.

Karakteristisk for opgaverne var en meget sanselig tilgang, hvor krop, smag- og lyttesansen blev aktiveret gennem en række øvelser foran de konkrete værker. Sådan blev værkernes formelle og æstetiske sider afsøgt, men også indholdsmæssige temaer eks. mobning og moral eller fattigdom.

Se de skitserede underviningsforløb fra de to billekunsthold nedenfor:

Fyns Kunstmuseum_opgaver

Opgaven:
Formidlingsopgaven skal ideelt set kunne medvirke til at åbne eleverne for værket og værket for eleverne. Formidlingsopgaven udspringer ikke af en ”rigtig” generel metode til analyse eller billedsamtale, men konstrueres ud fra hvem netop I er i gruppen, hvilket værk/værkdel I vælger, hvilken synsvinkel I anlægger på værket, og hvilken målgruppe børn /unge, I henvender jer til.


Formidlingsopgaven skal planlægges og tilrettelægges så den kan afvikles på omkring 20 minutter. Inspirationen til jeres opgave kan komme fra Nøddeknækkere til samtidskunst, oplægget fra Gertrud, analysemodeller fra billedkunstfaget i øvrigt eller andre ideer I har”.
-->