-->

Læremidler i matematik på Designmuseum, Trapholt

Kunst- og designmuseet Trapholt i Kolding har en udstillingsprofil, der danner et krydsfelt mellem kunst, design og kunsthåndværk. Museet har en undersøgende formidlingspraksis og søger hele tiden nye indgangvinker til udstillingerne. I samarbejde med et matematikhold  fra Jelling læreruddannelse har andenårsstudenrende  eksperimenteret med, hvordan man kan aktivere og bruge museet som rum for matematikundervisning. Det er der kommet 3 læremidler ud af der bruger museet samling af stole og arkitekt og designer Arne Jakobsens sommerhus. Disse læremidler vil blive afprøvet og tilgængelige fra museet hjemmesiden. Læs mere

De studerendes opgaver:

Arne_Jacobsens_sommerhus

ICE stolen

Y- stolen

Den største udfordring, de studerende stod overfor, var modsætningen i, at skulle lave eksperimenterende matematik på et museum, hvor man normalt ikke må røre ved noget som helst. Det blev dog løst ved at de studerende kunne tage udgangpunkt i museets “handling collection” af stole.

Men netop denne udfordring fremhæver de studerendes underviser som en lærerig proces:

”Det var spændende at være på Trapholt, fordi vi skulle manøvrere i en balance mellem hvad der reelt set kunne lade sig gøre på museet og hvilke ønsker vi havde til læremidler. Mine studerende oplevede, at man ikke altid kan få sin vilje. Når man bruger verden udenfor klasseværelset, er man nødt til at justere sine egne regler og ønsker i henhold til de regler, der er på virksomheden – det er som sagt en vigtig pointe, som jeg ikke altid kan få tydeliggjort på læreruddannelsen.

Jeg tror altid det er en god øvelse at finde og søge nogle balancer imellem det, kunden vil ha og det man selv har på hjerte – derfor kan oplevelserne fra Trapholt bruges til at dygtiggøre mine studerende indenfor dette område. Jeg er sikker på, at vi vil bruge andre virksomheder/museer/naturområder m.m. i matematikundervisningen - Trapholt har været et eksempel på, at der kan og bør laves læremidler, der er forankret i verden udenfor klasseværelset.”

Lærerens job er at udarbejde og justere disse læremidler – den del af jobbet, der handler om at eleverne skal slå op på side 16 og lave opgaverne er ikke noget, vi bruger særlig meget tid på læreruddannelsen.

De studerende udtaler:

”Jeg er blevet bedre til at praktisere et teoretisk synspunkt om, at “matematikken findes i alt”. Når vi læser bøgerne, tror vi på synspunktet, men det er faktisk et stort arbejde at implementere dette synspunkt i praksis – så det var dejligt at lære. Jeg er også blevet mere sikker på, at jeg som kommende lærer tør lægge bøgerne på hylden i længere perioder.”

”Vi tænkte den æstetiske dimension ind ved at sørge for at eleverne fik kombineret hovedet og hænderne gennem arbejdet med læremidlerne. Ved at læremidlerne er en del af HELE oplevelsen på Trapholt, så håber vi, at elevernes sind bliver åbnet op for andre måder at lave matematik på.”

-->