-->

Fysikundervisning på Kvindemuseet i Aarhus

”Fysik/kemi er noget som kun findes i laboratoriet” - ”Det er vist ikke noget for mig, jeg er jo en pige”. Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at koble det fysik/kemi, de lærer i skolen, med hvad der sker ude i samfundet og i deres hverdag? Og hvordan kan vi også engagere pigerne? Formålet med dette forløb er, at eleverne oplever at fysik og kemi også findes ude i samfundet, i hverdagen og i historien, og at det også har med piger at gøre. Dette gøres ved at inddrage et besøg på Kvindemuseet. Det centrale kundskabs- og færdighedsområde (CKF) vi arbejder med er: Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund.

hjem-ude-hjem

Strukturen i dette undervisningsforløb er bygget op over et hjem-ude-hjem forhold, hvor vi præsenterer, hvilket arbejde, der kan lægge forud for museumsbesøget, og forslag til måder at samle op på.

Alt i alt kan regnes med ca. 6 lektioner af 45 minutter. De er fordelt som 2-2-2 lektioner. Dette kan enten stå som et forløb for sig selv eller bruges som introduktion til et længerevarende forløb, såsom syrer/baser, organisk kemi, energi, lys og lyd etc. Forløbet kan med fordel laves i tværfagligt samarbejde med f.eks. historie. (fra introdution til materialet)

Undervisningsforløbet:

Gå i dybden med og læs hele undervisningsforløbet som tager udgangpunkt i Radioen, Fjernsynet, Komfuret, Cyklen, Vaskemaskinen, Opvaskemaskine incl. lærervejledning.

Undervisningsforløbet på museet:

Her kan du læse hvordan de studerende blev introduceret til Kvindemuseet og hvordan undervisningsforløbet blev tilrettelagt og hvordan de studerende efterfølgende udarbejde læremidler specifikt til museet i fysik/Kemi.

Forløbet på Kvindemuseet var en del kurset:

”Kan” kursus i museumsformidling – Frivilligkurser og toning af læreprofil

Aarhus læreruddannelse udbød kurset ”Kan” kursus i museumsformidling. Bliv en god formidler i skolen og på museet” i foråret 2012. I samarbejde med Museum Østjylland, Kvindemuseet, Den Gamle By og Naturhistorisk Museum i Aarhus udviklede de et kursus med udgangspunkt i fagene materiel design og historie. Kurset henvendte sig mod studerende som ønskede at arbejde som museumsressoucepersoner i skolen.

-->