-->

Indfangning af stemninger med farver og komposition, et praksisforløb på Kunsten, Aalborg

Et samarbejde mellem KUNSTEN, museum for moderne kunst og Læreruddannelsen i Aalborg.

Tre lærerstuderende har været i en særlig praktik på museet der er mundet ud i nye undervisningsforløb, en udstilling og gensidig sparring. Sideløbende med de studerende praktikforløb i grundskolen er museet blevet anvendt som rum for afprøvning, læring og oplevelse.

Læs Her hvordan Kunsten og læreruddannelsen i Aalborg i billekunstfaget har tilrettelagt et forløb for tre kommende bachelorstuderende mens de var i praktik i grundskolen. Hvordan forløber er blevet tilrettelagt, evalueret og udført med en flot fernisering til sidst.

-Indledende møder og planlægning af samarbejdet

-Tirsdagscafé møder. Hvad kan museets rum?

-Inspirationsdage på museet og feltundersøgelser

-Tilrettelæggelse og afprøvning af undervisningsforløb på Kunsten og i billekunstlokalet på skolen

-Afsluttende udstilling

Af Stinna Toft, Museumsinspektør & Hanne Nissen Bøgesvang, Billekunstlærer, December 2012

Se de studerende udkast til deres pædagogiske og teoretiske overvejelser omkring deres undervsiningsforløb, læringsmål og hvilke produkter deres elever skulle producere i forbindelse med forløbet.

På stedet – undervsiningsforløb til Kunsten af Mette og Diana

Billedkunst-dialogbaseret mandalaforløb af Jarl

-->