-->

KUNSTEN – i digitale fortolkninger

 I efteråret 2011 iværksattes tre parallelle undervisningsforløb under arbejdsoverskriften

“Digitalt baseret praksisnær undervisning”.

Projektets mundrette titel dækkede over et forsøg på at udvikle nogle undervisningsforløb i faget billedkunst, i et samarbejde mellem KUNSTEN, Læreruddannelsen i Aalborg med underviser og studerende, Center for Undervisningsmidler i Nordjylland og praktikskolerne: Gl. Hasseris Skole, Tofthøjskolen og Løvvangskolen.

I praksis lå undervisningsforløbene i hænderne på studerende i deres praktikforløb, som sammen med deres praktiklærere, skulle tilrettelægge nogle ugers billedkunstundervisning, der tog udgangspunkt i KUNSTENs samlinger. Fælles for forløbene var en forpligtigelse om at inddrage værker på KUNSTEN, helst med klassebesøg på KUNSTEN.

De tre undervisningsforløb á tre til fire ugers varighed afvikledes i efteråret 2011, to af forløbene på mellemtrinnet og ét i overbygningen. Der var således stor spredning i elevernes forudsætninger, og diversiteten fremgår også af de færdige produkter. Fælles for alle tre forløb var et højt motivationsniveau, stort engagement og digitale billedkunstprodukter.

Se

Se plakat til fernisering og udstilling på Kunsten januar 2012

Se

film om hele forløbet (3:15 min)

-->