-->

Fra Vordingborg til Sorø – fra studieordning til virkelighed

I løbet af efteråret 2012 har en gruppe lærerstuderende i billedkunst fra læreruddannelsen i Vordingborg arbejdet intenst med udgangspunkt i den faste samling på Sorø Kunstmuseum. Det forløb, som de studerende har været igennem knytter an til den studieordning, de følger, og har udmøntet sig i ét af de 4 store studieprodukter, der er påkrævet i faget billedkunst.  I studieproduktet skal indgå en ekskursion, udarbejdelse af undervisningsforløb og digitalt billedarbejde. Læs hele forløbet Fra Vordingborg til Sorø – fra studieordning til virkelighed og se nedenfor hvordan en studieordning forvandles til virkelighed!

BILLEDKUNST, VORDINGBORG , 2012-13 ,OPGAVE 2

 Det siger studieordningen: Den studerende deltager i en ekskursion/studietur, hvor formålet er en undersøgelse af billedkategorier, der refererer til mediebilleder, visuel kommunikation eller visuelle kulturfænomener.

Det gør vi : Vi besøger Sorø Kunstmuseum og Sorø by i et todelt forløb.

Det siger studieordningen: Den studerende afleverer en projektopgave inden for de elektroniske medier, hvor der i grupper arbejdes med visuelle kulturprojekter i forhold til den udvalgte ekskursion/studietur.

Det gør vi: I udarbejder i hver gruppe en lille kunsthistorisk oversigt over den periode, I – ved lodtrækning – har trukket på museet. Desuden udarbejdes en plan for et undervisningsforløb, hvor der tydeligt redegøres for metodegreb. Blandt Sorø bys visuelle kulturfænomener  findes pendanter til de værker, de studerende har fordybet sig i på museet.

Se Litteraturliste tilknyttet forløbet

Se de studerendes forslag til undervisningsforløb her:

A  Modernisme – Et undervisningsforløb

B Plan for undervisningsforløb på Sorø Kunstmuseum

C Undervsiningsforløb aktivitetes forslag til perioden Det moderen gennembrud

D Undervsiningsforløb til udskoling Sorø Kunstmuseum

Det siger studieordningen: Den studerende afleverer et produkt, der består i billedfremstilling i forhold til visuel kultur i ét af medierne foto eller video, samt formidling af relevant problemstilling for linjeholdet.

Det gør vi: Hver gruppe udarbejder en video, en QR-kode, en digital fotoserie el. lign. til præsentation på holdet.

se her Moderneisme i Sorø, fotos

se her QR koder til Modernisme i Sorø by

se her Hvad har det at gøre med kunst…? solbriller QR koder

se her Hvad har det at gøre med kunst…? postkasse QR koder

-->