-->

Bachelorprojekt: Abstrakt tænkning hos børn. Et MatchPolprojekt i samarbejde med Geologisk Museum, København

Problemformulering:

Hvad er abstrakt tænkning og hvilken betydning har denne evne for forståelse for fysik/kemi faget? Hvordan kan de medierende artefakter i Geologisk Museums udstilling ”Solsystemet” fremme børns evne til at tænke abstrakt?

Mille fra Metropol læreruddannelse har taget fat i problematikken omkring den manglende motivation og forståelse for faget fysik/kemi hos børn.

Det er ikke lyst og interesse der stråler ud af eleverne, når de modtager undervisningen. ”Jeg forstår det ikke” bliver sagt i faget fysik/kemi. Men hvad er det der gør faget så svært at forstå? En af grundene til at jeg tror det er så svært for mange elever at forstå er, at det er for abstrakt. Der er ikke noget konkret man kan tage og føle på. Det er den abstrakte tænkning som forudsætning for at forstå naturvidenskaben denne opgave skal belyse.”

At læse et museum som læringsarena

Hvis en folkeskoleklasse vælger at bruge et naturhistorisk museum som læringsarena, vil der blive inddraget et endnu et aspekt. Eleverne skal nu også kunne begå sig på et museum og forstå at læse et museum. Forudsætningerne for at forstå det der bliver formidlet på et Naturhistorisk Museum, som Geologisk Museum, er altså dels en forståelse af hvordan man læser et museum og evnen til abstrakt tænkning.

Læs Milles Bacheloropgave her

Se den Børneguide om Solsystemet som Mille udviklede til Geologisk Museum

 

Læs om MachPol 

Mille lavede sin bachelor i MachPol regi. MatchPol er et tiltag på Metropol læreruddannelse, der lægger op til konkrete samarbejder mellem kulturinstitutioner og læreruddannelsen. I dette samarbejde kan de studerende få en mere relevant og virkelighedsnær tilknytning til en samarbejdspartner i forbindelse med deres bachelorprojekt.

Se videointerviews med Mille om hendes motivation og baggrund for at vælge et  museum som samarbejdspartner.

 

Hvad var projektets problemformulering og hvad var din motivation for at lave en bachelor i samarbnejde med et museum?  video 1.22 min

 

Hvilken metode har du brugt til at undersøge museet som læringsrum? video 1.04 min

 

Du har udviklet en børneguide til Geologisk Museum. Hvilken funktion har den?

-->