-->

Mellem biologisk faglighed og didaktik i det uformelle læringsmiljø. Naturhistorisk Museum og læreruddannelsen i Aarhus

Pernille, undervisningsansvarlig på Naturhistorisk Museum fortæller i en kort artikel, hvordan samarbejdet med læreruddannelsen i Aarhus har udviklet sig til et 3 dages feltkursus på Molslaboratoiet i Mols Bjerge. Her blev de  studerende fortrolige med forskellige biotop-undersøgelser og have mulighed for at fordybe sig i bestemmelse af smådyr – insekter og edderkopper.  Ud over kendskab til natur og feltundersøgelser fik de studerende til opgave, at udvikle undervisningsforløb til Molslaboratoriet for elever i 7.-9. klasse med udgangspunkt i biologi, gerne med en flerfaglig tilgang.

Læs om hele forløbet her: Naturhistorisk Museum og læreruddannelsen Aarhus

Det er et spændende og gensidigt positivt samarbejde, der viser at museer og læreruddannelser har meget at byde hinanden. Museet bliver inspireret og får sat sin praksis under lup og til diskussion samt støvet didaktikken af og de studerende udfordres på områder, hvor der ikke altid er tid til fordybelse på læreruddannelsen – nemlig i den fagfaglige del af biologien, der handler om vores natur, arter og natursyn.

Interviews:

Hvad lægger du vægt på når du sætter studerende i gang med opgaver på museet? Video 0.43

Pernille fortæller ligeledes vigtigheden af at man forstår, hvad et museum er og hvordan  udstillingerne og samlingerne er bygger op gennem et tilvag og fravalg. Museet lægger en vinkel som måske er en anden end den virkleighed man selv er i.

Hvad kan man bruge Naturhistorisk Museum til i undervisningen? Video 1.41

-->