-->

Katalog: Forventninger til Learning Museum 2011

80 lærerstuderende og 40 projektdeltagere fra museer og læreruddannelser kommer i denne publikation med deres forventninger til, hvad de kan bruge museer til og hvordan samarbejdet mellem museumsverden og undervisningsverdenen kan styrkes gennem et udvidet samarbejde.

Læs katalog: Learning Museum

De lærerstuderende svarede bl.a. på spørgsmålet: Hvad kan du bruge et museum til? Svarene giver et godt billede af, hvad de mener museer skal kunne og rumme når elever skal komme på besøg i forbindelse med undervisning i de forskellige fag, på udflugter m.m. Museet skal inddrage sanserne og afprøve andre læringsstile og metoder end dem man bruger i skolen.

”Museet giver mulighed for at supplere og /eller erstatte forklaringer og beskrivelse med direkte sansning: at se, høre, røre ved genstande, modeller, processer.”” Direkte oplevelse, sansning –  eksempelvis ved et kunstværk. Dette indtryk vil aldrig kunne erstattes ved en ”kopi” eller ”billede”.

Det er en vigtig del af at udvikle den æstetiske kompetence og vores forståelse af os selv som mennesker i en historiske og kulturel kontekst. Viden kan ikke opnås til fulde uden den sansende oplevelse.”

Learning Museum, 2011, 32 s, ill. I samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland, Seligmann, Tine (tekst/red.)

-->