-->

Undervisningsplatformen Mission Rødmus

Sara, Mie og Jeanette har været i praktik på Naturama i Svendborg. Her har de valgt at udarbejde et læremiddel til elever i inklusionsklasser på 3.-6 klassetrin. Dvs. at sige klasser, hvor der er fokus på at alle er forskellige, arbejder og lærer forskelligt og det sociale sammenhold. De samme elementer har de at inddrage i deres læremiddel.

Missions Rødmus

Læremidlet er en hjemmeside hvor eleverne kan hente viden, oploade fotos, få arbejdspørgsmål og se små sjove inspirerende læringsfilm om rødmusens forskelige levevilkår. Materialet skal leve op til fælles mål for natur og teknik og indeholde en narrativ fortælling, da det er en formidlingsmetode som Naturama har meget fokus på. Samtidig kan den narrative fortælling give en helt særlig æstetisk oplevelse.

Eleverne skulle arbejde i forskerteams, som var ude på mission for at løse gåder om rødmusen. Missionen blev delt op i fem poster som hver især skulle indeholde skriftlig, auditivt og visuel information, en praktisk opgave, og arbejdsspørgsmål.

Hjemmeside

Alle opgaver blev løst via Ipads, fotos og arbejdsspørgsmål og små film som de kunne se på hjemmesiden http://www.mission-roedmus.dk/ her kan man også en se spændende trailer som optagt til missionen børnene skulle ud på.

Læs mere om forløb og baggrund for materialet HER

-->