-->

Museumsformidling og varierede formidlingsformer – undervisningsforløb

Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum og et linjehold i historie på læreruddannelsen i Hjørring samarbejder i efteråret om et forløb under arbejdstitlen: Museumsformidling og varierede formidlingsformer. Udgangspunktet er det syn på historieundervisning, som historiedidaktikeren Marianne Poulsen fremfører i hendes store undersøgelse af børns forhold til historieundervisningen:  

”Undersøgelsen viser […] også, at form og indhold hænger nøje sammen i elevernes hoveder. Formen bærer, ser det ud til, indholdet. Hvis ikke formen er acceptabel, forkastes indholdet. Et indhold kan ikke bære et historisk emne igennem et undervisningsforløb [ … ] hvis formen ikke er acceptabel. Eleverne mener således i stor udstrækning, at historie meget nemt kan blive et kedeligt fag. På alle undersøgelsens tre aldersniveauer stilles der krav om varierede formidlingsformer. Især lægger en stor del af eleverne vægt på selvaktivitet. Typen af selvaktivitet er ikke det afgørende, men det er vigtigt, at man selv får lov til at finde ud af noget, enten ved selvstændig tankevirksomhed og anerkendelse heraf i diskussioner, eller ved andre former for aktivitet såsom ud-af-huset-aktiviteter eller projektarbejde.”

Kilde: Marianne Poulsen: Historiebevidstheder. Roskilde Universitetsforlag, 1999, s. 187.

Analyseredskab

Der findes mange bud på, hvordan formidlingsformer kan varieres. Med inspiration fra SPAS-projektet (Spille På Alle Strenge) i Esbjerg Kommune har vi valgt at bruge Howard Gardners teori om de mange intelligenser og Rita og Kenn Dunns teori om læringsstile som analyseredskab.

Ud fra museets samlinger skal de studerende arbejde i grupper med udvalgte læringsstile og intelligenser og komme med forslag til, hvorledes det valgte historiske materiale kan formidles i undervisningsforløb.

Indholdet

Vendsyssel Historiske Museums samlinger og emner/perioder er naturligvis styrende for valg af det indhold, der skal formidles. Men læseplansdokumenterne for historie i folkeskolen skal også medtænkes i indholdsudvælgelsen – blandt andet skal udvalgte emner og temaer fra kanonen for historieundervisningen inddrages. Vi har (indtil videre) valgt at arbejde med følgende indholdsområder med inddragelse af kanonpunkter:

Oldtiden: Ertebøllekulturen, Solvognen og Jellingstenen

Industrialiseringen i Danmark: Slaget på Fælleden

Landbruget i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet: Systemskiftet 1901.

 

Projektdeltagere i Learning Museum

Per Vestermark Nielsen, Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum

Henning Brinckmann, UCN, læreruddannelsen i Hjørring

-->