-->

Bachelor: Kunstmuseet som rum for interkulturel kompetance i engelskfaget

Kathrines problemformulering er ”Hvordan kan kunstudstillingen India Art Now bidrage til den interkulturelle kompetence i engelskfaget?” Her tager hun fat i et undervisningsforløb hun har tilrettelagt for en 6. klasse på ARKEN i Ishøj.  Hun har bygget et undervisningsforløb op, hvor hun undersøger, hvordan kunst kan påvirker sprogtilegnelsen i forhold til de enkelte elevers behov. Endelig reflektere hun over, hvilke overvejelser man som lærer skal gøre sig, når man vælger til andet læringsrum end klasselokalet til engelskundervisning.  

Problemformulering: Hvordan kan kunstudstillingen India Art Now bidrage til den interkulturelle kompetence i engelskfaget?

“Jeg vil gennem opgaven forsøge at besvare denne problemstillingen, ved at undersøge hvilke styrker og svagheder en dialogbaseret tilgang har i engelskundervisningen. Derudover vil jeg undersøge hvordan kunst påvirker sprogtilegnelsen, og jeg vil se på hvordan udstillingen er eksemplarisk for engelskfaget.”

Læs Kathrines bachelor her

Se videointerviews:

Kan kunstmuseet bruges som læringsrum for interkulturel kompetance hos børn? (1:35 min)

Hvilke overvejelse skal man som lærer gør sig når man bruger et andet læringsrum end klasselokalet? (1:27)

-->