-->

Bachelor: Det kreative skub – til dannelse og innovation

Lonnie tager udgangspunkt i de strømninger og udfordringer samtidens skoleverden, med Ny Nordisk Skole og kommende folkeskolereform, står overfor. Her skal hun som lærer være med til at støtte eleverne i at blive den bedste udgave af sig selv i samfundets mange fællesskaber. Derfor er hendes problemformulering: Hvordan kan Fyns Kunstmuseum som læringsrum styrke elevernes læring i billedkunstfaget – og hvordan kan elevernes udbytte af et museumsforløb kvalitetssikres således at det står mål med mit fagsyn og dannelsesidealet for den danske folkeskole? Læs hele opgaven her og hør interviews, hvor hun lægger vægt på lærens aktive rolle på museet før under og efter museumsbesøget.

Problemformulering:

Hvordan kan Fyns Kunstmuseum som læringsrum styrke elevernes læring i billedkunstfaget – og hvordan kan elevernes udbytte af et museumsforløb kvalitetssikres således at det står mål med mit fagsyn og dannelsesidealet for den danske folkeskole?

Læs hele Lonnies opgave HER

Når læreren vælger at lægge sin undervisning uden for skolen er det vigtigt at hun bevarer sin rolle som lærer, også udenfor klasselokalet. At hun har en aktiv rolle i forhold til eleverne og i forhold til hele undervsiningsprocessen før, under og efter besøget på museet.

Lonnie, hvad er lærerens rolle på museet? (0:56 min)

Lonnie tager i sit bachelorprojekt fat i i lærerens rolle og hvordan museet kan styrkes som læringsrum. Det kræver samarbejde og lærervejledninger fra museernes side, Dialog og flerstemmighed med eleverne.

Lonnie, hvordan kan museet styrkes om læringsrum? (1:24 min)

-->