-->

Bachelor: På stedet – en opgave om kunstmuseets potentialer for billedkunstundervisningen

Af Diana Gade.

Problemformulering: Hvordan kan kunstmuseet, som alternativt læringsrum, indenfor genren maleri, bidrage til mellemtrinets billedkunstundervisning, og hvorledes kan en dialog- og sansebaseret tilgang danne ramme om dette?

Læs hele opgaven her: På stedet – en professionsbacheloropgave om kunstmuseets potentialer for billedkunstundervisningen af Diana Gade

Undervisningsforløb  ”På stedet”

Bacheloropgaven tager udgangspunkt i undervisningsforløbet, ”På stedet”, der blev gennemført på Kunsten, Aalborg i forbindelse med praktikken på fjerde studieår. Empiriindsamlinger fra dette forløb bliver analyseret og formålet er, at belyse hvilket udbytte eleverne fik af billedkunstundervisningen, indenfor emnet maleri, forud for inddragelsen af kunstmuseet.

Fokus er, hvordan kunstmuseet kan inddrages som alternativt læringsrum, og herunder udvalgte didaktiske argumenter for og overvejelser om en sådan inddragelse.

Læringsudbytte præ og post ved inddragelse af kunstmuseet

Opgavens anden del undersøger elevernes læringsudbytte efter inddragelsen af kunstmuseet, og således vurdere hvad denne inddragelse i praksis gav billedkunst-undervisningen. Opgaven bygger overordnet set på en komparativ sammenligning af elevernes læringsudbytte af undervisningen præ og post inddragelsen af kunstmuseet, hvor undervisningens tilgang var dialog- og sansebaseret.

Lærerens situering af undervisningen og personal meaning mapping

Opgaven har også haft til formål, at undersøge, hvordan en dialog- og sansebaseret tilgang kan danne ramme om besøget på kunstmuseet. Elevernes læringsudbytte afhænger, i museumskonteksten, nemlig i høj grad af lærerens situering af undervisningen. Den vigtigste forudsætning for, at imødekomme kunstmu-seets læringspotentiale er, at eleverne oplever besøget som værende meningsfuldt. Dette opnås ved målrettet at beskæftige sig med konkrete opgaver og aktiviteter, der kun kan løses på kunstmuseet, hvilket skal foregå i fællesskab, og være tæt knyttet til billedkunstundervisningen på skolen.

Der vil i denne sammen hæng, blive evalueret på udvalgte elevers læring gennem metoden ”Personal meaning mapping”. ”Personal meaning mapping” er en konstruktivistisk evalueringsmetode, der antager, at ”enhver læring er unik for den enkelte person, der lærer”.

-->