-->

Bachelor: Museet som alernativt læringsrum

Signe Lind har taget sin bachelor fra Metropol læreruddannelse i København

Problemformulering: Hvordan kan man inddrage museumsbesøg i faget billedkunst, og skabe et undervisningsforløb med strukturen ”før, under og efter museumsbesøget”, der tilsigter, at eleverne opnår transfer mellem undervisningsituationerne og støtter elevernes æstetiske læreprocesser? Og hvilket bidrag kan museumsundervisning være i elevernes dannelse og læring

Læs hele bacheloropgaven her

-->