-->

Artikler om undervisnings-, praktik- og bachelorforløb

Her finder du 16 artikler skrevet af museumsformidlere, læreruddannere og lærerstuderende. Her sættes der fokus på udvikling af tværfaglige undervisningsforløb på museerne, hvor studerende er med til at designe læremidler til deres kommende elever. Og ikke mindst, hvordan skaber vi grundlaget for medborgerskab, dannelse og livslang læring i de eksterne læringsrum. Hvordan kommer et godt og bæredygtigt samarbejde i stand mellem museer, læreruddannelser og studerende?

Matematik på kunst- og designmuseum, Trapholt af Mie Engelbert Jensen og Kirsten Jensen

Udvikling af læremidler, tværfagligt forløb, læreruddannelse og museum

 

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle…En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen

Alment didaktik som undervisningsfag på museum, læreruddannelse og museum

Aalborg Historiske Museum – set i et tredjeklasses perspektiv Af Bodil Christensen

Undervisningsforløb, dansk på kulturhistorisk museum, tværfagligt forløb, læreruddannelse og museum

 

Arbejdermuseet -tidsrejse og geografisk udfordring Af Maja Riise-Jensen, Camilla Vandsted og Peter Jervin

Tværfagligt worskhopsforløb set med lærerstuderendes øjne

 

Geografi på Arbejdermuseet – nye åbninger og skæve vinkler? Af Ane Riis Svendsen og Ditte Marie Pagaard

Tværfagligt worskhopsforløb

 

Eksperimentarium og skole Af Helene Sørensen og Lene Kofod

Interviewundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse, det gode besøg, museum og elever 

 

Skal vi mødes i Medborgerskabet? museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke,

Medborgerskab, kulturinstitutioner

 

Museer og Kulturinstitutioner som rum for medborgerskab Af Lise Sattrup

Udvikling af kulturelt medborgerskab, kulturinstitutioner, medborgerskabslæreprocesser på museer

 

Kan uformelle læringsmiljøer bruges som læremidler i naturfag? Af Trine Hyllested

Læringsmiljøer, udviklingsarbejde. Artikel udgivet, Unge Pædagoger, nr. 4- 2011

 

 Artikler med fokus på praktikforløb

”Praktik på Museet”- et undervisningsforløb med levende fortælling, forskerteams og lærerige missioner Af Sara Kornerup Fog

Praktik, læreruddannelse og museum, undervisningsforløb

 

Artikler med fokus på Bachelorforløb:

PÅ STEDET – Kunstmuseum, dialog og krop i billedkunstundervisningen Af Diana Gade og Mette Skovsgaard Sørensen

Undervisningsforløb, læreruddannelse og museum, billedkunstundervisning

 

Kan naturvidenskaben håndteres og gøres mere konkret gennem et museum? Af Mille Kathrine Krüger Jørgensen

Bachelorprojekt, læreruddannelse og museum

 

Kreative, innovative og entreprenante borgere – lærerens rolle i det eksterne læringsrum Af Lonnie Warren

Anderledes undervisning, eksterne læringsrum, museumsbesøg

 

Museer som studieobjekt Af David Russel.

Museets intentioner og elevernes reelle arbejdsmetoder, undervisningsværktøj, formidling

 

BOG: Skolen i virkeligheden – omgivelserne som læremiddel

Omdrejningspunktet er læring udenfor klasserummet. Museer, kultur- og naturinstitutioner og udendørsrum bredt forstået. Denne bog udfordrer skolerammerne og visualiserer det omgivende samfund som læremiddel på en konstruktiv og inspirerende måde. Gennem en række artikler giver bogen idéer til brug af de nære omgivelser som læremidler for dagtilbud, grundskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Bogen er redigeret af Trine Hyllested, ph.d. og Connie Stendal Rasmussen, lektor, cand.pæd og er udgivet på forlaget Unge Pædagoger.

Bog: Innovationspædagogik. Kunsten at fremelske innovationskompetence

Af Lektor Lotte Darsø, DPU, Danmarks pædagogiske Universitetesskole, Aarhus Universitet. Innovationspædagogik drejer sig om at designe og tilrettelægge undervisningsforløb, der fremelsker deltagernes innovationskompetence. Formålet er at give læseren indsigt i innovation som begreb – med særligt fokus på innovationsprocessen. I bogen defineres og diskuteres hvilke sociale og pædagogiske rammer, der fremmer innovationsprocesser, og hvordan de kan skabes og udfoldes.

-->