-->

BOG: Learning Museum Praksismanual: Samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler 2014

I tre år har 30 museer og 13 læreruddannelser arbejdet sammen om at udvikle og innovere praksis i projekt Learning Museum. Det har de gjort gennem samarbejder om konkrete undervisningsforløb, praktikophold og bachelorprojekter. Målet har været at styrke kommende læreres brug af museernes ressourcer og ikke mindst udvikle museernes undervisningsafdelinger. Resultatet er blevet en praksismanual på 200 sider der gennem seks kapitler og en artikelsamling deler ud af erfaringerne på en praksisnær og konkret facon.

Formålet med praksismanualen er at inspirere og vejlede undervisere og studerende på museer, læreruddannelser, skoler og andre, der arbejder med undervisning og i bredere forstand formidling på museerne. Learning Museum er nu et koncept alle kan være med til at udvikle og prøve kræfter med.

Download hele bogen her: Learning Museum Praksismanual

Bogen kan rekvireres som hardback, ISBN: 978-87-90690-33-5,  pris kr. 100,- incl. forsendelse og administration. Kontakt, Museet for Samtidskunst Enrico Passetti : Enrico@samtidskunst.dk

 

Download udvalgte artikler enkeltvis:

Kapitel: Samarbejde og Netværk

Model – Tværinstitutionelt praksissamarbejde

Synlighed og kommunikation sparker processen igang

Kapitel: Evaluering

Learning Museum set med med evaluators øjne

Hvordan kan vi evaluere det? – En guide til, hvordan man selv kan evaluere projekter, undervisningsforløb og læremidler

Kapitel: Artikler

Museet som kvalificeret læringsrum

Fælles kompetence-, videns- og færdighedsmålstyrker samarbejdet mellem læreruddannelsen og museerne

Meget mere end billedkunst

Et udvidet “tværfagligt” praksisbegreb

Innovation og entreprenørskab ændre de proffesionelle positioner

Matematik på kunst- og designmuseum

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle…

Aalborg Historiske Museum – set i et tredjeklasses perspektiv

Kreative, innovative og entreprenante borgere

På stedet – Kunstmuseum, dialog og krop i billedundervisningen

Kan naturvidenskaben håndteres og gøres konkret gennem et museum

Museer som studieobjekt

Praktik på museet

Bogen er udgivet af Museet for Samtidskunst i forbindelse med projekt Learning Museum 2011-2013.

I samarbejde med: Skoletjenesten på Sjælland

Redaktion/tekst: Tine Seligmann - Tekster: Projektdeltagere, Learning Museum 2011-2013

Layout: Kristin Wiborg/Skoletjenesten

ISBN: 978-87-90690-33-5 - 189 s. illus.,

Projekt Learning Museum og bogen er støttet af Kulturstyrelsen www.kulturstyrelsen.dk

-->