-->

Model – Tværinstitutionelt praksissamarbejde

Learning Museum-modellen er et eksempel på, hvordan man kan imødekomme og styrke tværinstitutionelle samarbejder. Modellen viser hvordan projekt Learning Museum har arbejdet med at knytte læreruddannelser, museer og skoler sammen.

Modellen kan bruges meget fleksibelt til at knytte flere og forskellige institutioner, aktører og fagligheder sammen. Hvor de personer, der binder institutionerne sammen – det brugerinddragende led – kan være den enkelte elev, førskolebarnet, familien, den professionelle lærer, den unge m.fl. Institutionerne kan byttes ud med andre uddannelsesinstitutioner, men også klubber, biblioteker, gallerier, foreninger, kunstnersammenslutninger m.fl.

Se modellen udfoldet her

-->