-->

Evalueringsrapport Learning Museum 2011-2014

Læs om tre vigtige fund og pointer fra evalueringen af Learning Museum 2011-2013 som har været med til at styrke tværfaglighed, innovation og ikke mindst
kompetenceudvikling for alle de involverede institutioner og projektdeltagere. Fokuspunkter som fremover skal være med til at udvikle samarbejde mellem
kulturinstitutioner, læreruddannelser og skoler.

  1. 1.      Samarbejdets betydning

Det fælles projekt i mindre grupper om at udvikle forløb med lærerstuderende i centrum gør en afgørende forskel. Anden drivkraft har været fælles workshops, hvor man har mødtes på tværs af museer og læreruddannelser og på tværs af fag (fremhæves af alle).  (at mødes og have et konkret fælles projekt/benspænd om udvikling af konkret handlinger og produkter, et praksisfælleskab)

  1. 2.      Museet som læringsrum (på baggrund af interviews, læremidler og undervisningsforløb)

De studerende lærer ved at bruge museet (lærer noget om sit fag ikke kun fagfaglige men også almen didaktik. Det at undervisning foregår i et andet rum må man gentænke planlægning, evaluering af undervisning).

Lærerstuderende lærer at bruge museet. De lærer at udnytte museets potentialer i en undervisningsmæssig sammenhæng. Dvs. at de lærestuderende, for at kunne udnytte museerne, skal vide noget om museet som institution, som læringsmiljø (både museumsrummet, genstande og kendskab til museumdidaktik som dialogbaseret undervisnings m.m)

 3.      Om at designe for læring

Museumsformidler og læreruddanner tilrettelægger sammen undervisningsforløb for de lærestuderende hvor de skal tage udgangspunkt i en udstilling, en genstand eller et miljø, som skal have dialog, skabe æstetiske læreprocesser for eleverne,  igitale indhold m.v. (Man kan sige de designer et forløb som gør de studerende producerende). Når man så kigger på det de lærerstuderende producere kan man se at de overtage dette design og producere lærermidler der gør eleverne producerende. De gør altså som deres lærere gør.

Evalueringsrapporten er udarbejdet på grundlag af evalueringer og resultater de tre år projektet har kørt og ud fra en større afsluttende evaluerings-survey af alle deltagende projektdeltagere fra museer og læreruddannelser.

Læs hele rapporten her:

Learning Museum evalueringsrapport, 2014

Udarbejdet af Lektor Dorthe Carlsen, Videncenter for almen pædagogik og formidling, University College Syddanmark, Haderslev

Artikel:

En kortere udgave version af resultaterne fra evalueringen er artiklen Learning Museum – set med evaluators øjne, af Dorthe Carlsen som du finder i Praksismanual. Samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler, 2014

-->