-->

Nyhedsbrev Learning Museum

Tematiske nyhedsbrevene sætter fokus på undervisningsforløb, praktik og bacheloropgaver på museer, læreruddannelser og skoler. Emner der tages op, kan være: Tværfaglighed; Lærerolle kontra museumsunderviserrolle; Dit lokale museum; Museet ud på skolen hvordan?; Iscensættelse og aktivitet; Tværfaglig udvikling; Brugerinddragelse; Evaluering; Digital undervisning m.fl.

Læs udgivne tematiske nyhedsbreve m. aktuelle links til artikler, interviews m.v. og tilmeld dig nyhedsbrevene tine@samtidskunst.dk.


Nyhedsbrev august 2011: Med Sans og Samling

Nyhedsbrev september 2011: Rollefordeling og besøgstyper

Nyhedsbrev oktober 2011: Digitale læremidler og levendegørelse

Nyhedsbrev november 2011: Udbytte, læring og medborgerskab

Nyhedsbrev januar 2012: Tværfaglig udvikling

Nyhedsbrev februar 2012: Nye måder at dele viden og relationer på!

Nyhedsbrev marts 2012: Hvorfor praktik på et museum?

Nyhedsbrev maj 2012: Innovationspædagogik, dannelse og tværfaglighed

Nyhedsbrev juni 2012: Medborgerskab

Nyhedsbrev august 2012: (Nyt inspirationsmateriale og vær med i netværket)

Nyhedbrev september 2012: (Superbrugere! Der skal to til en tango)

Nyhedsbrev oktober 2012: Naturfag & læremidler på museerne

Nyhedsbrev december 2012: Billedkunst. Kunstmuseet som reflektionsrum

Nyhedsbrev januar 2013: Konference: Lærende og kreative partnerskaber  

Nyhedsbrev april 2013: Inspirerende naturvidenskab

Nyhedsbrev maj 2013: Det kreative skub!

Nyhedsbrev juni 2013: Er du TVÆRS?

Nyhedsbrev September 3013: Lærer og elev på museum

Nyhedsbrev December 2013: Fra Projekt til Koncept

Nyhedsbrev April 2014: Praksisfælleskaber

-->