-->

Den Fynske landsby, oktober 2011

På læreruddannelserne under University College Lillebælt vil de studerende have ’mere museum’ efter to veltilrettelagte projektdage på Odense Bys museer. Underviserne havde i samarbejde med museerne tilrettelagt forløb, hvor vi i nyhedsbrevet sætter fokus på besøget i Den Fynske Landsby. Her skulle de studerende tilrettelægge digitale læremidler. Da dagen var omme, sagde de: … den omvisning, vi først får, er fin nok, men halvdelen hører man ikke, eller man bliver ikke opmærksom på samme måde, som når man selv får lov til at arbejde… Det er også fedt, at vi ikke bare selv tager ud og ser et museum, men bruger det, når vi er herude – ellers kan man godt tænke, det er lidt spildt også for os. Så vi synes, det er helt vildt fedt, vi får så’noen opgaver… Også at vi hele tiden bruger begreberne, når vi går rundt på museet og får dem afprøvet i praksis!

Læs program og mål for dagen i Den Fynske Landsby

Se hvordan de studerende arbejdede med emnet ‘Højskolens indflydelse på bondesamfundet’ i nedenstående videoklip:

Digital læring video1

Digital læring video2

-->