-->

Dialogisk praksis på kunstinstitutioner, køb bogen

Dannelsesideal

Det klassiske dannelsesideal er under udvikling. Derfor har 8 kulturinstitutioners undervisningsafdelinger (Skoletjenesten på Sjælland) gennemført et udviklingsforløb med fokus på kulturinstitutionernes rum som et læringsrum, der potentielt kan udvikle oplevelsen af medborgerskab. Gennem eksperimenterende undervisningspraksis og reflekterende processer har gruppen arbejdet med samspillet mellem museologi, læring og æstetik i forhold til medborgerskab.

Dialogen i det museale rum

Hver deltager gennemførte et konkret undervisningsforløb i sin egen institution, som blev anvendt til at reflektere og afprøve teorier og metoder. Alle undervisningsforløb tog udgangspunkt i en dialogisk praksis, som er del af Skoletjenestens grundlag. Til projektet har der været knyttet en arbejdsgruppe bestående af eksperter indenfor det politiske, museale, didaktiske felt, samt slutbrugere; lærere og elever.  En af de centrale eksperter er den norske professor i pædagogik Olga Dysthe (Bergen Universitet), der observerede og kommenterede undervisningsforløbene. Dysthe har bl.a. skrevet bogen “Det flerstemmige klasserum”, hvor hun gennem klasserumsobservationer undersøger dialogens og flerstemmighedens muligheder i et læringsperspektiv. I nærværende projekt flyttede Dysthe fokus fra klasserummet til det museale læringsrum.

Bog: Dialogbaseret undervisning, kunstmuseet som læringsrum

Olga Dysthe og arbejdsgruppen har skrevet en bog Dialogbaseret undervisning, kunstmuseet som læringsrum, hvor det observerede materiale udfoldes og indsættes i en teoretisk ramme.  

Deltagere

Arken – Museum for Moderne Kunst, J. F. Willumsens Museum, Kunsthallen Nikolaj, Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet), KØS – museum for kunst i det offentlige rum,  Statens Museum for Kunst, Thorvaldsens Museum og Musikken i Skoletjenesten, der alle samarbejder med Skoletjenesten på Sjælland. Projektet er blevet gennemført i samarbejde med Gesamtkunstwerk.   Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen.

-->