-->

Nye relationer til samlingen på Lemvig Museum

På Lemvig Museum har en gruppe billedkunststuderende fra Nr. Nissum læreruddannelse arbejdet teoretisk og praktisk med begrebet Visuel Kultur ud fra en sansebaseret, en relationel og en refleksiv orientering. Opgaven var at tage udgangspunkt i en genstand på museet og bearbejde den i forskellige materialer og størrelser, og endelig udforme produktet til et postkort der blev sendt til museet. På postkortet skulle genstanden være sat ind i en ny sammenhæng eller fotograferet i en ny funktion. Planen er nu at lave en lille udstilling med postkortene, hvor de kulturhistoriske genstande pludselig ses i et nyt og overraskende perspektiv.
Læs Nye relationer til samlingen på Lemvig Museum

Postkort fra Bo til Lemvig Museum

Postkort fra Hanne og Maria til Lemvig Museum

Postkort fra Lena til Lemvig Museum

Postkort fra Heidi til Lemvig museum

Postkort fra Sanne til Lemvig Museum

-->