-->

Praktik på Naturama, Svendborg

Nikolaj, Mie og Heidi var i 6 uger i praktik på Naturama i Svendborg. Naturama er et naturhistorisk museum der præsentere sine samlinger i en oplevelsesbaseret form med fokus på dramatisk iscenesættelse med lyd og lys fordelt på 3 niveaer, hvor det nordiske dyreliv præsenteres i tre sale – et vand-, land- og luftniveau.
De tre praktikanter fandt sammen og tilrettelage et undervisningsforløb for en 3.- og en 4. klasse der besøgte museet i alt 3 gange. På de tre workshops dage blev ” Livets opståen og udvikling” og ”Sanser og evolution” gennemgået og afsluttet med en ”Opsamlings- og evalueringsdel”. De havde fokus på den narrative fortælling og brug af web 2.0 og producerede bl.a. en film der skulle give eleverne en (for) forståelse for livet på jorden. De udviklede også dramatiserede 8 QR tags lagt på Naturamas Ipads, hvor den ene post ledte frem til det næste dyr m.v. der endte med at eleverne løste en gåde.

Læs en beskrivelse af forløbet her i Nikolajs praktikopgave 2012 på Naturama
Se filmen som Nikolaj, Mie og Heidi udviklede til undervisningsforløbet.

Se også eksempler på en række som videoanimationer (QR tags) de udviklende til en App, så børnene selv kunne udforske museets afdelinger: vand, land og luft gennem en række magiske ledetråde: luft 1  – luft 2vand 1 - vand 2

Efterfølgende stillede vi Nikolaj, Mie og Heidi en række spørgsmål:

-Hvad synes du et praktikophold på et museum kan give dig i forhold til et praktikophold i folkeskolen?
-Hvad er forskellen på museumsrummet i forhold til klasselokalet?
-Synes du har fået udviklet nogle særlige kompetancer af dit forløb? Hvilke?
-Hvilke erfaringer vil du give videre til andre studerende der skal i praktik?
-Hvad vil du anbefale museerne der skal være i orden når de har praktikanter?

Nogle af svarene er nedenfor og resten kan du læse her!

Det uformelle læringsrum møder skolen som institution!! Muligheder for tværfaglighed, udvikling og innovation kan ikke undgå at spire ved denne konfrontation. Synergi både for skole og museum er uundgåelig!!

gav mig mulighed for at undervise udenfor klasselokalet, væk med stole og borde og lade eleverne få lov til at arbejde på andre måder

Sanser skærpes og mulighed for en eksperimenterende, aktiv og motiverende undervisningsform er velegnet til kognitiv og indholdsmæssig begrebsdannelse.

Det uformelle læringsrum som Naturama repræsenterer, indeholder undervisningsmateriale i form af genstande, udstilling og lyd og lys som er stærke motiverende faktorer for eleverne.

Innovativ, motiverende og eksperimenterende undervisning som understøtter folkeskolens faglige mål.

tænk ud af boksen, vær nyskabende og eksperimenterende. Besøg stedet inden praktikperioden, så du har et klart billede af hvad det uformelle læringsrum kan tilbyde!

Hvis jeg skal give noget videre, skal de huske på at det er et museum og ikke en skole, sørge for at bruge rummet og glemme alt om almindelig undervisning. Brug museet og rummet og sørg for at tænk kreativt.

-->