-->

Praktik på Møntergården i Odense

Kristian er lærerstuderende på 4. årgang med linjefag i historie på UCL, Odense læreruddannelse og har været i praktik i 3 uger ud af sin 7 uger praktik på Møntergården i Odense januar 2012. Møntergården er Odenses kulturhistoriske museum med udstillinger om Fyns oldtid og om Odense i middelalder og renæssance.

Kristian fik til opgave at udarbejde et undervisningsmateriale til udskolingen med udgangspunkt i museets samlinger. Hør og se hvilken forskel Kristian synes der er på at komme i praktik på et museum i forhold til praktik i folkeskolen?
Hvad synes han museumsrummet kan og hvilke nye muligheder giver det? Og endelig, hvilken opgave har han fået i sin praktikperiode og hvad kan han bruge det i sit videre forløb og i arbejdet med sin kommende bacheloropgave på læreruddannelsen?

Hvilken forskel er det på praktik på et museum i forhold til praktik i folkeskolen? (1:06)

Hvad kan museumsrummet? (0:50)

Hvilken opgave fik du i din praktikperiode? (0:43)

-->