-->

“Praktik i andre skoleformer” på Arbejdermuseet, København

Eva har geografi som sit linjefag på 3. årgang på Zahles læreruddannelse. Hun har besøgt Arbejdermuseet med sit linjefagshold og er efterfølgende blevet inspireret til at komme i “Praktik i andre skoleformer” på Arbejdermuseet i København, februar 2012. Her fik hun en opgave om at udvikle et undervisningsmateriale. Hun har haft en række udviklende samtaler med stedets museumsunderviser og fulgt flere undervisningsforløb for skoleklasser fra forskellige skoler og klassetrin. Hun mødte stor imødekommenhed og åbenhed. Hun fik bl.a stedets uniformstrøje der gjorde at hun følte, at der var givet plads til hende og at hun var en del af stedet. Hun fik frie hænder og ansvar, hvilket var med til at motivere hendes ophold og arbejde med opgaven. 

Hør her når hun fortæller hvorfor hun valgte at udvikle et undervisningsmateriale til skoler der besøger museet på egen hånd. Evas mål var at optimere den proces når en lærer kommer på et museum med sin klasse uden at have bestilt et undervisningsforløb. Hvordan får elverne mest muligt fagligt stof ud af udstillingen uden at det bliver kedeligt? Hun valgte at lægge vægt på begrebs-afklaring og lavede en rebus så eleverne selv kunne gå rundt med deres mobiltelefoner og arbejde med en række opgaver for til slut at løse en gåde.

Læs

Læs Evas opgave-projekt om industrialiseringen her:

Hvad var udgangpunktet for det undervsiningsmateriale du udviklede til museet? (1:59)

Hvilke kompetancer synes du har fået i forbindelse med praktikken? (1:43)

-At lave et materiale selv og undervsøge hvordan det bygges op og bruges.

-Bevidsthed om sin lærerrolle, så et undervisningsforløb integreres før, under og efter

-Opdaget og udviklet sine kreative evner og inspiration til at tænke i andre baner.

Motivationsfaktoren hos børnene er vigtig - hvorfor? (1:03)

Endelig fortæller Eva hvordan hun ser tværfaglighed som en mulighed for at udvide ens syn på sit fag. Når du i en anden fag-kategori leder efter elementer fra dit eget fag ser du pludselig hvor bredt det spænder!

Tværfaglighed udvikler ens eget fag – hvordan? (0:48)

-->