-->

Hvad er “Praktik i andre skoleformer”?

Formålet med praktik i andre skoleformer er, at den studerende får mulighed for at prøve kræfter med undervisning i andre sammenhænge end i folkeskolen og der­ved kan sætte lærerarbejdet i den danske folkeskole i perspektiv. Dette sker ved:

• at få indsigt i og erfaringer med forskellige former for skolepraksis og under­visningspraksis.

• at få indblik i egen pædagogiske forståelse og faglige udvikling i et flerkulturelt og internationalt perspektiv.

Varighed, ressourcer og formalia

Praktikperioden er på 3 uger med i alt:

• 36 praktiktimer, hvor den studerende underviser og bliver observeret med efterfølgende vejledning

• 4 vejledningstimer

• Deltagelse i andre opgaver, der kan give den studerende indtryk af praktikstedet.

Der er mødepligt til praktiktimer.

Se for yderligere oplysninger på læreruddannelsen, BLAAGAARD / KDAS:

Praktik i andre skoleformer for 4. årgang

-->