-->

”Praktik i andre skoleformer” i Zoo, København

Camilla har i sin 3. års praktik fra Blaagaard/KDAS læreruddannelse gjort sig erfaringer i at inddrage eksterne læringsmiljøer i sin undervisning. Hun ville gerne udnytte sin ”Praktik i andre skoleformer” og var så heldig at få et praktikophold i Zoo-skoletjenesten der har inspireret hende til at kombinere det med sit bachelorprojekt. Camilla har i sit praktikophold gjort sig en række overvejelser omkring koblingen mellem skolens og fagenes virke og den virkelighed hun mødte i Zoo-skoletjenesten, som hun fik diskuteret med Zoo-skoletjenestens personale og undervisningsansvarlige.

“Mit praktikophold gav mig først og fremmest en masse inspiration til min projekt, derudover opnåede jeg en større indsigt i stedets potentialer. Dialoger og diskussioner med stedets formidlere og ansvarlige gav mig mulighed for dybere refleksioner, hvilket udviklede min forståelse og dermed projektets udgangspunkt. Endvidere gav opholdet mig gode kontakter, hvilket jeg brugte senere i mit bachelorforløb.”

Nu er Camilla i gang med at skrive sin bachelor opgave der undersøger:

“Hvordan undervisningen i Zoo-skoletjenesten, med udgangspunkt i fagets fællesmål, kan bidrage til elevernes faglige læringsudbytte i biologi, og hvordan jeg som lærer kan optimere elevernes faglige læringsudbytte?”

Læs hele Camillas beskrivelse af sit forløb og overvejelser her:

-->