-->

Fordybelsesopgaver i billedkunst med fokus på innovation

På Blaagaard/KDAS i København har et billedkunsthold fået stillet en fordybelsesopgave som skulle inddrage projektet Learning Museum (samarbejde mellem lærerstuderende og museer) og sætte fokus på, hvordan man kan skabe innovation i faget billedkunst med udgangspunkt i en række museer.  På ARKEN gennemførte holdet indledningsvis  et to-dages seminar med ARKENS undervisere om, hvordan ARKENS faste samling kan formidles stærkere. De studerende arbejdede efterfølgende med Statens Museum for Kunst, Willumsens Museum, Arbejdermuseet og med KØS, Museet for Kunst i det offentlige Rum.

Vi har udvalgt to af de studerendes opgaver: Lærestuderende i billedkunst, Kristine Hellesøe Appel og Lærke Vestervang er kommet med to indgangsvinkler til innovative undervisningsforløb på museer.

Kristine har med sit undervisningsforløb ”Vild med farver” fokus på, hvordan et besøg på Villumsens Museum kan adskille sig fra undervisningen i klasseværelset og hvordan de æstetiske læreprocesser  kan være en forudsætning for læring.

Kristine henviser afslutningvis til Lotte Darsøs forskning omkring, ”Hvordan man får innovation, kreativitet og iværksætteri ind i undervisnigen?  Og ser at Learning Museum og det at tage skolen på museum, kan ses som en af måderne, hvorpå undervisningen kan nærme sig oplevelsesøkonomien og innovationen, som Lotte Darsøe definerer:

Innovation er at se muligheder og at være i stand til at føre disse muligheder ud i livet på en værdiskabende måde. Værdi skal her forstås bredt. Det kan betyde økonomisk værdi, men kan også vedrøre social, kulturel, mellemmenneskelig og samfundsmæssig værdi. (Lotte Darsø)

Læs Kristines opgave ”Vild med farver” her:

Lærke har med sit undervisningsforløb ”Femten mand og en død mands kiste” fokus på, hvordan Arken kan arbejde tværfagligt og tværkulturelt med deres samtidskunstsamling ved at belyse temaer der arbejdes med i grundskolen eks. død, identitet og andre etiske spørgsmål og herved tiltrække andre faglærere og styrke samarbejde mellem skole og museum før under og efter et besøg.   

Lærkes arbejdede ud fra problemformuleringen: “Hvordan kan Arken innovativt bruges til at belyse temaer der arbejdes med i undervisningen i folkeskolen i et hvilket som helst fag, og hvilke udfordringer og fordele kan sådan et forløb have?”  Lærke konkluderer, at det er vigtig at lærerne tænker i nye baner, i fleksibilitet og udvikling og at de lægger de gamle vaner på hylden og gentænker dem selv som undervisere.

Læs Lærkes opgave “Femten mand på en død mands kiste” her:

Begge studerende henter inspiration i Bl.a Lotte Darsøs og Helene Illeris forskning, se deres øvrige litteratur henvisninger.

-->