-->

Bachelorprojekt: Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

David: Metropol læreruddannelse, København, linjefag Fysik/Kemi 

David har under sine praktikophold og studiejob på bl.a. Naturcenter Amager opserveret at der eksisterer et misforhold mellem museernes intentioner og elevernes reelle arbejdsmetoder når der arbejdes med arbejdsark. Ud fra et konstruktivistisk syn på læring og teorier om køn undersøges forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturvidenskabelige museer. Undersøgelsen er lavet ud fra observation på 187 elever på Experimentarium og Danmarks Akvarium. Undersøgelsen viser at der er stor forskel på drenge og pigers tilgang til arbejdet med arken. Ud fra læringssynet og teorier om køn analyseres forskellene og eventuelle grunde til disse. Opgaven afsluttes med handleperspektiver og perspektiver for videre arbejde indenfor problemfeltet.

David anbefaler andre studerende at tage kontakt til et museum tidligt i processen omkring valg af undersøgelsesfelt, sådan at det område også er relevant for museerne at få undersøgt.

Her kan du læse Davids bachelorprojekt: link til bachelorrapport

Her fortælle David om baggrunden for sit projekt: Forskel på piger og drenges brug af arbejdsark Video (1:22)

Kontakten til museet: Tag tidlig kontakt til museet når du skal finde din problemformulering Video (1:58)

Arbejdsark, et redskab til at arbejde med museeumsbesøget før under og efter: beskriv dit bachelorprojekt  Video (1:37)

-->