-->

Bachelorprojekt: Det alternative læringsrum i billedkunst

Ellen Mette, UCVIA, Nr. Nissum læreruddannelse, Linjefag Billedkunst

Ellen Mette diskuterer hvilke overvejelser og argumenter der er nødvendige ved undervisning placeret i alternative læringsrum uden for skolen område, velvidende, at billekunstlokalet på de fleste skoler er et alternativt læringsrum i sig selv. Ellens udgangspunkt er bl.a. hendes oplevelser og observationer af elever i to 4. klasser på henholdsvis Holstebro Kunstmuseum og Lemvig Museum. Hun har undersøgt hvordan hun kan  kvalificere sin praksis og udvide min viden omkring inddragelse af det alternative læringsrum med fokus på faget billedkunst som den faglige del. Hvordan sikrer jeg mig, at besøgene kan retfærdiggøres i forhold til Folkeskolens Formålsparagraf samt fællesmål? Hvilken betydning har det for eleverne at konteksten flyttes på et museum?

Læs hele raporten her: Det alternative læringsrum

Hør Ellen Mettes erfaringer med museumsbesøg:

Hvad skal man være opmærksom på, når man inddrager museer i undervisningen? Video (1:43)

Museer som alternative læringsrum er gode i tværfaglige sammenhænge og når der arbejdes med udeskolepædagogik  Video (1:01)

-->