-->

Bachelorprojekt: Zooskoletjenesten i biologiundervisningen

Camillas problemformulering var: Hvordan kan undervisningen i Zooskoletjenesten, med udgangspunkt i biologifagets fælles mål, bidrage til elevernes faglige læringsudbytte i biologi, og hvordan kan jeg som lærer optimere elevernes faglige læringsudbytte? Camilla havde været i en praktikperiode i Zoo forud for sin formulering af bachelorprojektet. Her var hendes formål  at  få et indblik i den virkelighed, der præger klassebesøgene i Zooskoletjenesten. På baggrund af disse undersøgelser har hun analysere og vurdere tjenestens potentialer i forhold til at inddrage den i skolernes biologiundervisning. Denne undersøgelse understøtter Zooskoletjenestens  interesse i  at få et større indblik i lærerens brug af deres undervisningsforløb. Læs hele projektet her: Bachelorprojekt 2012 – Zooskoletjenesten i biologiundervisningen

Vi har lavet 3 små videointerviews med Camilla

Hvad er baggrunden for dit bachelorprojekt  om Zooskoletjenesten i København?  Video (1:01)

Hvad kan læreren gøre for at optimere det faglige udbytte for elveren i supplerende læringsmiljøer?  Video (0:36)

Du ser læreren som “brobygger” mellem skole og supplerende læringsmiljøer, hvordan?  Video(1:02)

-->