Udviklings- og samarbejdskoncept

Learning Museum er en model og et koncept for lærende partnerskaber mellem museer, læreruddannelser og praktikskoler. Alle institutioner kan være med til at udvikle og styrke konceptet.

Andre kategorier:

Learning Museum 2014 & Kontaktoplysninger

lm_logo_tekst_sort_baggrund

Learning Museum er et koncept der kvalificere kommende grundskolelæreres brug af museer, samtidig med at museerne opkvalificere deres undervisning til elever. Learning Museum er en hjemmeside, et nyhedsbrev og en facebookgruppe der skal facilitere samarbejde mellem kulturinstitutioner og undervisningsverdenen. I 2014 bliver Learning … Læs resten

Model – Tværinstitutionelt praksissamarbejde

Layout 1

Learning Museum-modellen er et eksempel på, hvordan man kan imødekomme og styrke tværinstitutionelle samarbejder. Modellen viser hvordan projekt Learning Museum har arbejdet med at knytte læreruddannelser, museer og skoler sammen. Modellen kan bruges meget fleksibelt til at knytte flere og … Læs resten

Nyhedsbrev Learning Museum

nyhedsbrev_prt_sc

Tematiske nyhedsbrevene sætter fokus på undervisningsforløb, praktik og bacheloropgaver på museer, læreruddannelser og skoler. Emner der tages op, kan være: Tværfaglighed; Lærerolle kontra museumsunderviserrolle; Dit lokale museum; Museet ud på skolen hvordan?; Iscensættelse og aktivitet; Tværfaglig udvikling; Brugerinddragelse; Evaluering; Digital undervisning m.fl. Læs udgivne tematiske nyhedsbreve … Læs resten

Projekt Learning Museum 2011-2013 & kontakt til projektdeltagere

images[3]

Learning Museum 2011-2013 var et nationalt udviklings- og samarbejdsprojekt mellem 30 museer (kultur- og naturhistoriske museer og kunstmuseer) og 13 læreruddannelser. Formålet med projektet har været at kvalificere kommende grundskolelæreres brug af museerne og på sigt grundskolernes brug af museernes læringspotentialer, … Læs resten