Praksisforløb

Hvordan involveres lærerstuderende i udviklingen af museernes undervisningspraksis? Bliv inspireret af en række undervisnings- og workshopsforløb hvor studerende har udviklet læremidler til museerne.

Andre kategorier:

Samarbejde og læring med bachelorstuderende på ARKEN

gunnar

Gunnar, museumsformidler fra ARKEN, kunstmuseet i Ishøj, fortæller her, hvordan han synes samarbejdet med lærerstuderende omkring deres bacheloropgave er en win win situation. Museet kan hjælpe de studerende med deres bacheloropgaver og museet får en masse retur. Du kan ligeledes høre hans bud … Læs resten

Et samarbejde mellem Hjørring læreruddannelse og Vendsyssel Historiske Museum

henning

Hvordan kommer et samarbejde igang mellem en læreruddannelse og et museum? Her fortæller Henning der er lektor i historie på Hjørring Læreruddannelse, hvad han har fået ud af at udvikle et samarbejde gennem projekt Learning Museum. Hvordan har det styrket den faglighed, han har … Læs resten

Mellem biologisk faglighed og didaktik i det uformelle læringsmiljø. Naturhistorisk Museum og læreruddannelsen i Aarhus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pernille, undervisningsansvarlig på Naturhistorisk Museum fortæller i en kort artikel, hvordan samarbejdet med læreruddannelsen i Aarhus har udviklet sig til et 3 dages feltkursus på Molslaboratoiet i Mols Bjerge. Her blev de  studerende fortrolige med forskellige biotop-undersøgelser og have mulighed … Læs resten

Eleverne får mere ud af et aktivt museumsbesøg på Fyns Kunstmuseum

lonnie-a

Lonnie Warren er lærerstuderende fra Odense læreruddannelse. Hun har tilrettelagt et nyt undervisningsmateriale der tager udgangspunkt i seks forskellige omvisninger, Fyns Kunstmuseum udbyder for 2.-5. klassetrin. læs hele nyheden her Jeg vil give eleverne en bedre kunstforståelse “Man hører ofte, at besøg … Læs resten

Fra Vordingborg til Sorø – fra studieordning til virkelighed

15lillesorø

I løbet af efteråret 2012 har en gruppe lærerstuderende i billedkunst fra læreruddannelsen i Vordingborg arbejdet intenst med udgangspunkt i den faste samling på Sorø Kunstmuseum. Det forløb, som de studerende har været igennem knytter an til den studieordning, de … Læs resten

KUNSTEN – i digitale fortolkninger

imagesCARR943E

 I efteråret 2011 iværksattes tre parallelle undervisningsforløb under arbejdsoverskriften “Digitalt baseret praksisnær undervisning”. Projektets mundrette titel dækkede over et forsøg på at udvikle nogle undervisningsforløb i faget billedkunst, i et samarbejde mellem KUNSTEN, Læreruddannelsen i Aalborg med underviser og studerende, Center … Læs resten

Indfangning af stemninger med farver og komposition, et praksisforløb på Kunsten, Aalborg

Elev forsøger at fange farvepaletten, lille

Et samarbejde mellem KUNSTEN, museum for moderne kunst og Læreruddannelsen i Aalborg. Tre lærerstuderende har været i en særlig praktik på museet der er mundet ud i nye undervisningsforløb, en udstilling og gensidig sparring. Sideløbende med de studerende praktikforløb i … Læs resten

Fysikundervisning på Kvindemuseet i Aarhus

Barndommens Museum - rhus,DK - Dorte Mandrup Arkitekterwww.dortemandrup.dk

”Fysik/kemi er noget som kun findes i laboratoriet” – ”Det er vist ikke noget for mig, jeg er jo en pige”. Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at koble det fysik/kemi, de lærer i skolen, med hvad der sker ude … Læs resten

Læremidler i matematik på Designmuseum, Trapholt

Arne Jacobsen_Sommerhus_lille

Kunst- og designmuseet Trapholt i Kolding har en udstillingsprofil, der danner et krydsfelt mellem kunst, design og kunsthåndværk. Museet har en undersøgende formidlingspraksis og søger hele tiden nye indgangvinker til udstillingerne. I samarbejde med et matematikhold  fra Jelling læreruddannelse har … Læs resten

På tværs, sanselige afprøvninger

KE2_2894

To billedkunsthold fra Odense og Jelling læreruddannelse, UCL gav hinanden sparring i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningsforløb på to kunstmuseer. På Vejle Kunstmuseum galt det udstillingen Asbjørn Skous Impossible Society og På Fyns kunstmuseum var det en aktuel udstilling med … Læs resten

”Kan” kursus i museumsformidling – Frivilligkurser og toning af læreprofil

clip_image002

Aarhus læreruddannelse udbød kurset ”Kan” kursus i museumsformidling. Bliv en god formidler i skolen og på museet” i foråret 2012. I samarbejde med Museum Østjylland, Kvindemuseet, Den Gamle By og Naturhistorisk Museum i Aarhus udviklede de et kursus med udgangspunkt i fagene … Læs resten

Studieprodukt: Demokrati i skolen

demokrati i skolen

Lærestuderende Heidi Storm fra Odense læreruddannelse har med udgangspunkt i faget Natur og Teknik set på hvad der står i folkeskoleloven omkring demokrati og medbestemmelse. Hun undersøger hvordan eleverne kan have medbestemmelse og ikke mindst om de reelt har medbestemmelse! Afslutningsvis … Læs resten

Dokumentarfilm: Hvad er medborgerskab?

dokumentarfilm

 ”Hvad er medborgerskab og hvordan kommer det til udtryk på danske uddannelses- og kulturinstitutioner?” er titlen på en dokumentarfilm og studieprodukt i faget KLM (Kristendom, Livskunsdkab og Medborgerskab) på Vordingborg læreruddannelse. Her bliver en grundskoleelev, en museumsinspektør og to undervisere … Læs resten

Fordybelsesopgaver i billedkunst med fokus på innovation

images[7]

På Blaagaard/KDAS i København har et billedkunsthold fået stillet en fordybelsesopgave som skulle inddrage projektet Learning Museum (samarbejde mellem lærerstuderende og museer) og sætte fokus på, hvordan man kan skabe innovation i faget billedkunst med udgangspunkt i en række museer.  På … Læs resten

Læreruddannelsen i Aalborg går i dialog med Aalborg Historiske Museum

DSC00097lille

På læreruddannelsen i Aalborg har studerende kommet med en række sjove og anderledes forslag til formidling af den viden, der rummes på Aalborg Historiske Museum. Opgaven lød på at formidle den kulturhistoriske viden, som de respektive udstillinger søger at give … Læs resten

Nye relationer til samlingen på Lemvig Museum

En æstetisk erkendemåde: Nye relationer til samlingen på Lemv

På Lemvig Museum har en gruppe billedkunststuderende fra Nr. Nissum læreruddannelse arbejdet teoretisk og praktisk med begrebet Visuel Kultur ud fra en sansebaseret, en relationel og en refleksiv orientering. Opgaven var at tage udgangspunkt i en genstand på museet og … Læs resten

Dialogisk praksis på kunstinstitutioner, køb bogen

dialogbaseret_undervisning_110

Dannelsesideal Det klassiske dannelsesideal er under udvikling. Derfor har 8 kulturinstitutioners undervisningsafdelinger (Skoletjenesten på Sjælland) gennemført et udviklingsforløb med fokus på kulturinstitutionernes rum som et læringsrum, der potentielt kan udvikle oplevelsen af medborgerskab. Gennem eksperimenterende undervisningspraksis og reflekterende processer har … Læs resten

Den Fynske landsby, oktober 2011

IMG_0029

På læreruddannelserne under University College Lillebælt vil de studerende have ’mere museum’ efter to veltilrettelagte projektdage på Odense Bys museer. Underviserne havde i samarbejde med museerne tilrettelagt forløb, hvor vi i nyhedsbrevet sætter fokus på besøget i Den Fynske Landsby. … Læs resten

Museumsformidling og varierede formidlingsformer – undervisningsforløb

grutning

Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum og et linjehold i historie på læreruddannelsen i Hjørring samarbejder i efteråret om et forløb under arbejdstitlen: Museumsformidling og varierede formidlingsformer. Udgangspunktet er det syn på historieundervisning, som historiedidaktikeren Marianne Poulsen fremfører i hendes store … Læs resten