Forskning i praksis

BOG Learning Museum. Praksismanual, artikler og inspirationsmaterialer der deler ud af erfaringer om undervisning, praksistilknytning, evaluering og samarbejdsformer på en praksisnær facon.

Andre kategorier:

Evalueringsrapport Learning Museum 2011-2014

Læs om tre vigtige fund og pointer fra evalueringen af Learning Museum 2011-2013 som har været med til at styrke tværfaglighed, innovation og ikke mindst kompetenceudvikling for alle de involverede institutioner og projektdeltagere. Fokuspunkter som fremover skal være med til … Læs resten

BOG: Learning Museum Praksismanual: Samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler 2014

Layout 1

I tre år har 30 museer og 13 læreruddannelser arbejdet sammen om at udvikle og innovere praksis i projekt Learning Museum. Det har de gjort gennem samarbejder om konkrete undervisningsforløb, praktikophold og bachelorprojekter. Målet har været at styrke kommende læreres … Læs resten

Mere museum på skemaet! Inspirationsmateriale til museumsundervisere, læreruddannere og lærerstuderende, 2012

Learning museum 201#3356D1D

Inspirationsmaterialet præsenterer en række konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med museumsundervisning i linjefag og de pædagogiske fag, i praktikken og i forbindelse med bachelorprojektet på læreruddannelsen. Man kan læse, hvordan samarbejder etableres og realiseres. En række cases præsentere … Læs resten

Katalog: Forventninger til Learning Museum 2011

katalog_lille

80 lærerstuderende og 40 projektdeltagere fra museer og læreruddannelser kommer i denne publikation med deres forventninger til, hvad de kan bruge museer til og hvordan samarbejdet mellem museumsverden og undervisningsverdenen kan styrkes gennem et udvidet samarbejde. Læs katalog: Learning Museum … Læs resten