Bachelor

Læs og hør videointerviews om hvordan Diana, Mille og David har brugt museer i deres bachelorprojekt. De har indsamlet empiri og fordybet sig i deres fag i forbindelse med en aktuel problemstilling på museet.

Andre kategorier:

Bachelorprojekt: Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

mqdefault

David: Metropol læreruddannelse, København, linjefag Fysik/Kemi  David har under sine praktikophold og studiejob på bl.a. Naturcenter Amager opserveret at der eksisterer et misforhold mellem museernes intentioner og elevernes reelle arbejdsmetoder når der arbejdes med arbejdsark. Ud fra et konstruktivistisk syn … Læs resten

Bachelor: Museet som alernativt læringsrum

Signe Lind

Signe Lind har taget sin bachelor fra Metropol læreruddannelse i København Problemformulering: Hvordan kan man inddrage museumsbesøg i faget billedkunst, og skabe et undervisningsforløb med strukturen ”før, under og efter museumsbesøget”, der tilsigter, at eleverne opnår transfer mellem undervisningsituationerne og … Læs resten

Bachelor: Kunstmuseum, dialog, krop og billede i billedkunstundervisningen

Mette Skovsgaard Sørensen

Af Mette Skovsgaard Sørensen. Problemformulering: Hvordan kan læreren i indskolingen, med inddragelse af kunstmuseet KUNSTEN, kvalificere billedkunstundervisningen i maleri via en kobling mellem dialogbaseret undervisning og kropslig-æstetisk begribelse? Læs hele opgaven her: Kunstmuseum dialog krop og billede i billedkunstundervisningen Med udgangspunkt … Læs resten

Bachelor: På stedet – en opgave om kunstmuseets potentialer for billedkunstundervisningen

Diana Gade

Af Diana Gade. Problemformulering: Hvordan kan kunstmuseet, som alternativt læringsrum, indenfor genren maleri, bidrage til mellemtrinets billedkunstundervisning, og hvorledes kan en dialog- og sansebaseret tilgang danne ramme om dette? Læs hele opgaven her: På stedet – en professionsbacheloropgave om kunstmuseets … Læs resten

Bachelor: Det kreative skub – til dannelse og innovation

lonnie

Lonnie tager udgangspunkt i de strømninger og udfordringer samtidens skoleverden, med Ny Nordisk Skole og kommende folkeskolereform, står overfor. Her skal hun som lærer være med til at støtte eleverne i at blive den bedste udgave af sig selv i … Læs resten

Bachelor: Kunstmuseet som rum for interkulturel kompetance i engelskfaget

Kathrine

Kathrines problemformulering er ”Hvordan kan kunstudstillingen India Art Now bidrage til den interkulturelle kompetence i engelskfaget?” Her tager hun fat i et undervisningsforløb hun har tilrettelagt for en 6. klasse på ARKEN i Ishøj.  Hun har bygget et undervisningsforløb op, hvor … Læs resten

Bachelorprojekt: Abstrakt tænkning hos børn. Et MatchPolprojekt i samarbejde med Geologisk Museum, København

Mille

Problemformulering: Hvad er abstrakt tænkning og hvilken betydning har denne evne for forståelse for fysik/kemi faget? Hvordan kan de medierende artefakter i Geologisk Museums udstilling ”Solsystemet” fremme børns evne til at tænke abstrakt? Mille fra Metropol læreruddannelse har taget fat … Læs resten

Bachelorprojekt: Zooskoletjenesten i biologiundervisningen

Learning_Museum_Bachelorprojekt

Camillas problemformulering var: Hvordan kan undervisningen i Zooskoletjenesten, med udgangspunkt i biologifagets fælles mål, bidrage til elevernes faglige læringsudbytte i biologi, og hvordan kan jeg som lærer optimere elevernes faglige læringsudbytte? Camilla havde været i en praktikperiode i Zoo forud … Læs resten

Bachelorprojekt: Det alternative læringsrum i billedkunst

EllenMette

Ellen Mette, UCVIA, Nr. Nissum læreruddannelse, Linjefag Billedkunst Ellen Mette diskuterer hvilke overvejelser og argumenter der er nødvendige ved undervisning placeret i alternative læringsrum uden for skolen område, velvidende, at billekunstlokalet på de fleste skoler er et alternativt læringsrum i … Læs resten